top of page

1 INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Dokładamy wszelkich starań, aby informacje dotyczące Państwa pozostawały prywatne. Niniejszy dokument wyjaśnia zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach naszej strony internetowej: www.wlsarchitektura.pl. Uprzejmie proszę o uważne przeczytanie dokumentu w celu zrozumienia naszej polityki prywatności oraz sposobu wykorzystania Państwa danych osobowych.
1.2 Operatorem Serwisu oraz Administratorem Danych Osobowych użytkowników serwisu jest firma „WLS architektura”, z siedzibą przy al. Krakowska 14a w Jankach, o numerze NIP: 534 25 62 643 (ADO)
1.3 Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z „RODO” – rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1).
1.4 Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach serwisu („Użytkownicy”, l. poj.: „Użytkownik”) i ich zachowaniu w następujący sposób:
(a) poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. „ciasteczka”),
(b) poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.
1.5 Serwis zbiera informacje podane przez Użytkownika Serwisu dobrowolnie.
1.6 Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

2 PLIKI COOKIES

2.1 Serwis korzysta z plików cookies.
2.2 Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.
2.3 Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest ADO.
2.4 Pliki cookies wykorzystywane są w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
2.5 W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
2.6 Przeglądarka internetowa zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie lub blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej Użytkownika.
2.7 Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.

3 LOGI SERWERA

3.1 Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
3.2 Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
(a) czas nadejścia zapytania,
(b) czas wysłania odpowiedzi,
(c) nazwę stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http,
(d) informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http,
(e) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
(f) informacje o przeglądarce Użytkownika,
(g) informacje o adresie IP.
3.3 Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi Serwis.
3.4 Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

4 DANE OSOBOWE

4.1 Od Użytkowników zbieramy dane osobowe wyłącznie w przypadku dobrowolnego skorzystania przez nich z jednej z form kontaktu wskazanych w zakładce „kontakt”.
4.2 Przetwarzanie wskazanych w punkcie 4.1 powyżej danych osobowych Użytkowników następuje w celu:
(a) kontaktu z Użytkownikiem, o ile wyraził na to zgodę,
(b) marketingowym (w tym newsletter), o ile Użytkownik wyraził na to zgodę,
(c) przeprowadzenia rekrutacji na pracownika ADO, o ile Użytkownik wyraził na to zgodę,
(d) wypełnienia przez ADO obowiązków, które nakładają na niego przepisy prawa,
(e) niezbędnych dla wykonywania działalności gospodarczej przez ADO i w sposób, który nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą (w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych, zawarcie umowy o świadczenie usług z Użytkownikiem, jeżeli wyraził na to zgodę, wypełnianie obowiązków prawnych nałożonych na ADO).
4.3 Dane osobowe zgromadzone przez ADO mogą być udostępnione odpowiednim organom państwowym, na ich żądanie, na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
4.4 ADO zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu. Stosowane środki są zgodne z RODO.
4.5 Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
4.6 W celu realizacji powyższych uprawnień prosimy o kontakt na adres e-mail: wls.architektura@gmail.com
4.7 ADO zastrzega sobie prawo do przechowywania (retencji) uzyskanych za pomocą Serwisu informacji tak długo, jak jest to dozwolone ze względów prawnych, regulacyjnych, oraz ze względu na usprawiedliwione

bottom of page